Bánh Xe Luân Hồi
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new  rss
Cám ơn các Chú, Bác, Anh và Chị đã dành thời gian quý báu để lập ra một trang Web chùa Viên-Quang. Trang nhà rất thanh nhã và chứa đựng những thông tin... Read more
Mỹ Nguyễn 
 RSS Thiền


Trụ Trì Chùa: Đại Đức Thích Đồng Thông

Ban quản trị:
 1. Đạo hữu Dương Quốc Kiệt
 2. Đạo hữu Từ Vân
 3. Đạo hữu Diệu Châu
 4. Đạo hữu Diệu Ngọc
 5. Đạo hữu Diệu Hạnh
Ban Hộ Trì Tam Bảo:
 1. Hội Trưởng: Đại Đức Thích Đồng Thông
 2. Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Quảng Trí
 3. Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Chưa có
 4. Thư Ký: Bảo Tịnh
 5. Thủ Quỹ: Diệu Châu
 6. Thủ Kho: Diệu Ngọc

Ban Hộ Niệm:
 1. Đạo hữu Từ Vân
 2. Đạo hữu Quảng Trí
Ban Xây Cất, Bảo Trì:
 1. Đạo hữu Tâm Phấn
 2. Đạo hữu Quảng Trí
 3. Đạo hữu Tâm Ngọ
 4. Đạo hữu Đông Trịnh
 5. Đạo hữu Bá Thiện
Ban Văn Nghệ, Múa Lân
 1. Đạo hữu Tâm Ngọ (Múa Lân)
 2. Đạo hữu Vạn Tâm (Múa Lân)
 3. Tony Nguyễn (Múa Lân)
 4. Randy Nguyễn (Múa Lân)
Ban Ẩm Thực, Trai soạn:
 1. Đạo hữu Diệu Hạnh
 2. Đạo hữu Diệu Ngọc
 3. Đạo hữu Từ Chơn
Ban Tiếp Tân:
 1. Đạo hữu Từ Chơn
 2. Đạo hữu Bảo Tịnh
Ban Hương Đăng:
 1. Đạo hữu Quảng Trí
 2. Đạo hữu Bảo Tịnh
 3. Đạo hữu Từ Vân
Ban Trang Trí:
 1. Đạo hữu Thuỳ Trang
 2. Đạo hữu Vạn Tâm
 3. Đạo hữu Tâm Ngọ
 4. Đạo hữu Quảng Trí
Lớp Việt Ngữ:
 1. Chưa có
Ban Thông Tin:
 1. Ban Biên Tập Website Chùa Viên Quang
 2. Ban biên tập Facebook Chuavienquang
--o0o--
Ảnh 1

Đại Đức Thích Đồng Thông

Ảnh

Đạo hữu Dương Quốc Kiệt

Ảnh

Đạo hữu Từ Vân

Ảnh

Đạo hữu Diệu Ngọc (kiêm Thủ kho)

Ảnh

Thư ký Bảo Tịnh

Ảnh

Thủ quỹ Diệu Châu

Ảnh

Trưởng ban ẩm thực: ĐH Diệu Hạnh

CHÙA VIÊN QUANG
Phật Lịch: 2565
THỨ TƯ
NGÀY
27
THÁNG
1
2021


Vietnam:
OH, USA:
Giờ quốc tế: Thứ Tư, ngày 27  tháng 1, năm 2021 . .
 Tháng      
 Năm:  
THÔNG TIN TRANG NHÀ CHÙA VIÊN QUANG - Online since: 03-03-2014
Chùa Viên Quang
4724 West 130th Street
Cleveland, OH 44135, USA
Tel: (216) 476-0386
Đường đến Chùa
Trụ Trì:
Đại Đức Thích Đồng Thông
Hội Trưởng:
Huỳnh Thiện Toàn
Developed & Administered by:
Chùa Viên Quang
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAVIENQUANG.NET IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet, from other sources or contributed by users, its copyright belongs to authors, and information within the site for reference purpose only. CHUAVIENQUANG.NET resumes no responsibility, liability, makes no promise, no guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAVIENQUANG.NET expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAVIENQUANG.NET