Bánh Xe Luân Hồi
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new  rss
Cám ơn các Chú, Bác, Anh và Chị đã dành thời gian quý báu để lập ra một trang Web chùa Viên-Quang. Trang nhà rất thanh nhã và chứa đựng những thông tin... Read more
Mỹ Nguyễn 
 RSS Thiền
Quote Top

Hướng dẫn đường đến chùa Viên Quang
Cleveland, Ohio (Tel: 216-476-0386)

Quý vị có thể dùng Google Maps (nhập địa chỉ From), hoặc tham khảo các hướng từ Thành phố bên dưới.

I-From TOLEDO: (About 100 mi - about 1 hour 30 mins)
 1. Follow signs for I-80 E/I-90 E/Cleveland and merge onto I-80 E/I-90 E/Ohio Turnpike
 2. Keep left to continue on I-80 E (Toll road)
 3. Take exit 151 to merge onto I-480 E toward Cleveland (Partial toll road)
 4. Take exit 12 toward W 150th St/W 130th St/Brook Park
 5. Turn left onto OH-17 E/Brookpark Rd
 6. Turn left onto W 130th St
 7. Slight left to stay on W 130th St
Destination will be on the left: 4724 West 130th Street, Cleveland, OH 44135

II-From YOUNGSTOWN: (About 70 mi - about 1 hour)
 1. Take Exit and Merge onto I-80W toward CLEVELAND
 2. Stay on I-80 W
 3. Take exit 187 to merge onto I-480 W/OH-14 W toward Cleveland (Partial toll road)
 4. Keep right to stay on I-480 W, follow signs for Rockside Rd/Cleveland
 5. Take exit 12B for West 130th Street
 6. Turn right onto W 130th St
Destination will be on the left: 4724 West 130th Street, Cleveland, OH 44135

III-From AKRON: (39 mi - about 38 mins)
 1. Take the exit onto I-76 W
 2. Keep left to continue on I-77 N
 3. Take exit 156 to merge onto I-480 W toward Toledo
 4. Take exit 12B for West 130th Street
 5. Turn right onto W 130th St
Destination will be on the left: 4724 West 130th Street, Cleveland, OH 44135

Kính chúc Quý vị thượng lộ bình an. Chùa Viên Quang hân hạnh đón tiếp Quý vị!

CHÙA VIÊN QUANG
Phật Lịch: 2565
CHỦ NHẬT
NGÀY
24
THÁNG
1
2021


Vietnam:
OH, USA:
Giờ quốc tế: Chủ Nhật, ngày 24  tháng 1, năm 2021 . .
 Tháng      
 Năm:  
THÔNG TIN TRANG NHÀ CHÙA VIÊN QUANG - Online since: 03-03-2014
Chùa Viên Quang
4724 West 130th Street
Cleveland, OH 44135, USA
Tel: (216) 476-0386
Đường đến Chùa
Trụ Trì:
Đại Đức Thích Đồng Thông
Hội Trưởng:
Huỳnh Thiện Toàn
Developed & Administered by:
Chùa Viên Quang
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAVIENQUANG.NET IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet, from other sources or contributed by users, its copyright belongs to authors, and information within the site for reference purpose only. CHUAVIENQUANG.NET resumes no responsibility, liability, makes no promise, no guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAVIENQUANG.NET expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAVIENQUANG.NET