Bánh Xe Luân Hồi
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new  rss
Cám ơn các Chú, Bác, Anh và Chị đã dành thời gian quý báu để lập ra một trang Web chùa Viên-Quang. Trang nhà rất thanh nhã và chứa đựng những thông tin... Read more
Mỹ Nguyễn 
 RSS Thiền

HƯỚNG DẪN GÕ DẤU TIẾNG VIỆT

Thông thường để gõ dấu tiếng Việt trong các chương trình sọan thảo văn bản, chúng ta cần một phần mềm hỗ trợ gõ dấu. Một trong các phần mềm nhỏ gọn miễn phí được nhiều người ưa dùng là Unikey, của tác giả Phạm Kim Long, ĐH Kỹ thuật Praha. Tải phần mềm Unikey mới nhất.

Đối với trang nhà Chùa Hà Úc, chúng ta đã tích hợp bộ gõ dấu Tiếng Việt viết bằng Ngôn ngữ Javascript của tác giả Đặng Minh Tuấn. Chương trình này đã được làm một số thay đổi để phù hợp cho Qúy đạo hữu nhập liệu dễ dàng.

Có 2 phương pháp nạp dấu theo tiếng Việt VNI và TELEX, Qúy đạo hữu tham khảo ở bảng tóm tắt bên dưới.

Khi nạp dấu, Qúy đạo hữu cần chọn một phương pháp quen dùng nhất bằng cách click chuột vào nút tròn.

VNI  TELEX 

Khi đó chương trình nạp dấu đã được khởi động và Qúy đạo hữu có thể nhập nội dung theo cách:
-Bỏ dấu sau nguyên âm.
-Bỏ dấu phiên âm trước, âm sắc sau.

Ví dụ sau đây hướng dẫn cách gõ theo VNI: (Click chuột chọn Ô tròn VNI trong mục thực tập bên dưới:

Để chuyển chữ qua lại giữa chữ thường và chữ Hoa Qúy đạo hữu bấm giữ phím Shift trên bàn phím và gõ chữ tương ứng thành chữ Hoa.

Để có chữ hoa hoàn tòan Qúy đạo hữu nhấn Phím Caps Lock trên bàn phím.

Để gõ chữ á Qúy đạo hữu gõ chữ a rồi gõ số 1.

Để gõ chữ hà úc Qúy đạo hữu gõ chữ ha rồi bấm phím số 2, gõ chữ u rồi bấm phím số 1 rồi gõ chữ c

Để gõ chữ Phật tử Qúy đạo hữu gõ chữ Phat rồi bấm phím số 6(dấu ^) rồi bấm phím số 5(dấu nặng) rồi chữ t. Gõ chữ tu rồi bấm phím số 7 (dấu móc ư ơ) rồi gõ số 3 (dấu hỏi).

Để gõ chữ Đạo đời Qúy đạo hữu gõ chữ D rồi bấm phím số 9(chuyển d --> đ) rồi gõ chữ a, bấm phím số 5(dấu nặng). Gõ chữ D rồi bấm phím số 9(chuyển d --> đ) rồi gõ chữ o, bấm phím số 7(móc ư ơ) rồi bấm số 2 (dấu huyền) rồi chữ i.

Để gõ số sau một nguyên âm: Ví dụ: <>a1 có 3 cách: Cách 1: Qúy đạo hữu gõ chữ a, bấm phím số 1 hai lần. Cách 2: Qúy đạo hữu Click chuột dấu tròn chọn OFF. Cách 3: Qúy đạo hữu gõ chữ a, dùng phím cách(space) nhảy con trỏ sang 1 bên rồi gõ số 1, sau đó dùng phím Backspace để kéo số 1 vào gần chữ a.

Qúy đạo hữu về cuối trang để xem bảng Tóm Tắt Hướng Dẫn Gõ Dấu.

Sau khi xem tóm tắt rồi Qúy đạo hữu bắt đầu thực hành gõ vào ô dưới đây. Chúng tôi khuyến khích Qúy đạo hữu sử dụng Phương pháp nạp dấu theo VNI đơn giản và dễ nhớ hơn.

VNI  TELEX  OFF
Nhập nội dung thực tập vào Ô này.

Bảng tóm tắt Phương Pháp Nạp Dấu Tiếng Việt

Bảng gõ dấu kiểu VNI Bảng gõ dấu kiểu TELEX
 1. Gõ a và số 1 --->á
 2. Gõ a và số 2 --->à
 3. Gõ a và số 3 --->ả
 4. Gõ a và số 4 --->ã
 5. Gõ a và số 5 --->ạ
 6. Gõ a và số 6 --->â
 7. Gõ a và số 8 --->ă
 8. Gõ e và số 6 --->ê
 9. Gõ o và số 6 --->ô
 10. Gõ o và số 7 --->ơ
 11. Gõ u và số 7 --->ư
 12. Gõ d và số 9 --->đ
Tóm tắt: 1 sắc, 2 huyền, 3 hỏi, 4 ngã, 5 nặng, 6 ^, 7 móc ư, ơ, 8 ă, 9 đ
 1. Gõ a và a --->â
 2. Gõ a và w --->ă
 3. Gõ e và e --->ê
 4. Gõ o và o --->ô
 5. Gõ o và w --->ơ
 6. Gõ u và w --->ư
 7. Gõ d và d --->đ
 8. Gõ s --->dấu sắc
 9. Gõ f --->dấu huyền
 10. Gõ r --->dấu hỏi
 11. Gõ x --->dấu ngã
 12. Gõ j --->dấu nặng

Ví dụ gõ câu:

Tiếng Việt Giàu và Đẹp
Bạn gõ như sau:
Tie61ng Vie65t Gia2u va2 D9e5p

Ví dụ gõ câu:

Tiếng Việt Giàu và Đẹp
Bạn gõ như sau:
Tieengs Vieetj Giafu vaf Ddejp

CHÙA VIÊN QUANG
Phật Lịch: 2565
THỨ BA
NGÀY
19
THÁNG
1
2021


Vietnam:
OH, USA:
Giờ quốc tế: Thứ Ba, ngày 19  tháng 1, năm 2021 . .
 Tháng      
 Năm:  
THÔNG TIN TRANG NHÀ CHÙA VIÊN QUANG - Online since: 03-03-2014
Chùa Viên Quang
4724 West 130th Street
Cleveland, OH 44135, USA
Tel: (216) 476-0386
Đường đến Chùa
Trụ Trì:
Đại Đức Thích Đồng Thông
Hội Trưởng:
Huỳnh Thiện Toàn
Developed & Administered by:
Chùa Viên Quang
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAVIENQUANG.NET IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet, from other sources or contributed by users, its copyright belongs to authors, and information within the site for reference purpose only. CHUAVIENQUANG.NET resumes no responsibility, liability, makes no promise, no guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAVIENQUANG.NET expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAVIENQUANG.NET