Bánh Xe Luân Hồi
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new  rss
Cám ơn các Chú, Bác, Anh và Chị đã dành thời gian quý báu để lập ra một trang Web chùa Viên-Quang. Trang nhà rất thanh nhã và chứa đựng những thông tin... Read more
Mỹ Nguyễn 
 RSS Thiền

Những Ngày Lễ Vía trong năm Âm Lịch

01/01  Vía Di Lặc
15/01  Lễ Thượng Nguyên
08/02  Phật Thích Ca Xuất Gia
15/02  Phật Thích Ca nhập Niết Bàn
19/02  Quan Thế Âm Giáng Sanh
21/02  Phổ Hiền Giáng Sanh
06/03  Ca Diếp Tôn Giả
16/03  Phật Mẫu Chuẫn Đề
04/04  Văn Thù Bồ Tát
08/04  Phật Thích Ca Giáng Sanh (thống nhất lại ngày 15)
20/04  Vía Bồ Tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân
23/04  Phổ Hiền Thành Đạo
28/04  Dược Sư Giáng Sanh
13/05  Vía Gìa Lam Thánh Chúng
03/06  Vía Hộ Pháp
19/06  Vía Quan Thế Âm Thành Đạo
13/07  Vía Đại Thế Chí
15/07  Vu Lan Bồn (Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát)
30/07  Vía Địa Tạng Bồ Tát
19/09  Vía Quan Thế Âm Xuất Gia
29/09  Vía Dược Sư Thành Đạo
15/10  Lễ Hạ Nguyên
17/11  Vía Phật A Di Đà
08/12  Phật Thích Ca Thành Đạo
CHÙA VIÊN QUANG
Phật Lịch: 2565
THỨ BA
NGÀY
19
THÁNG
1
2021


Vietnam:
OH, USA:
Giờ quốc tế: Thứ Ba, ngày 19  tháng 1, năm 2021 . .
 Tháng      
 Năm:  
THÔNG TIN TRANG NHÀ CHÙA VIÊN QUANG - Online since: 03-03-2014
Chùa Viên Quang
4724 West 130th Street
Cleveland, OH 44135, USA
Tel: (216) 476-0386
Đường đến Chùa
Trụ Trì:
Đại Đức Thích Đồng Thông
Hội Trưởng:
Huỳnh Thiện Toàn
Developed & Administered by:
Chùa Viên Quang
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAVIENQUANG.NET IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet, from other sources or contributed by users, its copyright belongs to authors, and information within the site for reference purpose only. CHUAVIENQUANG.NET resumes no responsibility, liability, makes no promise, no guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAVIENQUANG.NET expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAVIENQUANG.NET