Bánh Xe Luân Hồi
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new  rss
Cám ơn các Chú, Bác, Anh và Chị đã dành thời gian quý báu để lập ra một trang Web chùa Viên-Quang. Trang nhà rất thanh nhã và chứa đựng những thông tin... Read more
Mỹ Nguyễn 
KẾT QUẢ TÌM KIẾM TÁC GIẢ TRANG NHÀ PHÁP ÂM
Tìm thấy 19 tác giả vần: p
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 10
Tác giả: Phạm Duy phổ nhạc
Trình bày: Thái Thanh
Lượt nghe: 5120 - Đăng: 04-07-2014
1. Pháp Thân - Thái Thanh
2. Đại Nguyện - Thái Thanh
3. Chàng Dũng Sĩ Và Con Ngựa Vàng - Thái Thanh
4. Quan Thế Âm - Thái Thanh
5. Một Cành Mai - Thái Thanh
6. Lời Ru Bú Mớm Nâng Niu - Thái Thanh
7. Qua Suối Mây Hồng - Thái Thanh
8. Giọt Chuông Cam Lộ - Thái Thanh
9. Chấp Tay Hoa - Thái Thanh
10. Tầm Xuân - Thái Thanh

Ảnh minh họa
Thể loại: Video -
Số bài: 2
Tác giả: Phật Âm
Trình bày: Nhiều diễn viên
Lượt nghe: 3632 - Đăng: 11-12-2013
Nhất bát thiên gia phạn, Cô thân vạn lý du, Kỳ vi sanh tử sự, Giáo hoá độ Xuân Thu. Một bát cơm ngàn nhà, Thân chơi muôn dặm xa,Mắt xanh xem trần thế, Mây trắng hỏi đường qua. Diễn viên chính: Châu Thanh, Thanh Kim Huệ, Điền Tử Lang.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 5
Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2088 - Đăng: 20-12-2013
Nguyên tác: Pháp Sư Viên Nhân. Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến. Diễn đọc: Huy Hồ, Tấn Thy. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 4
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 1657 - Đăng: 21-01-2014
Phật dạy chúng ta rằng: năng lực quan trọng nhất để giải trừ nghiệp chướng trong lúc niệm Phật là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Với ba yếu tố này năng lực của không xen tạp mạnh nhất, nếu quý vị giữ được liên tục không gián đoạn trong ba năm, cho dù nghiệp chướng sâu dày bao nhiêu của vô lượng kiếp đều có thể giải trừ hết. Làm sao để biết được không còn nghiệp chướng? Hãy nhìn lúc quý vị vãng sanh, có thể ra đi bằng cách ngồi hoặc đứng rất tự tại. Sau khi sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, không phải trụ ở cảnh giới Phàm Thánh Ðồng Cư, cũng không phải trụ ở Tứ Ðộ Vãng Sanh mà dự vào hàng Thượng Phẩm vãng sanh.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 8
Tác giả: Patrul Rinpoche
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2378 - Đăng: 20-12-2013
Nguyên tác: Patrul Dilgo Khuyentse Rinpoche. Việt dịch: An Phong và Đương Đạo. Diễn đọc: Thy Mai, Tuấn Anh, Kiều Hạnh. Nhà xuất bản Thiện Tri Thức. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 18
Tác giả: Phật
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 6314 - Đăng: 04-12-2013
NXB: Trung Tâm DPA. Dịch: Thích Trí Quang. Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 31
Tác giả: Pháp Sư Cưu Ma La Thập (Hán dịch)
Trình bày: K_Phượng, T_Mai, B_Ngọc, N_Đông, T_Anh, N_Mỹ, H_Thanh
Lượt nghe: 1677 - Đăng: 28-10-2013
Hán Dịch: Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Diễn đọc: Kim Phượng, Thy Mai, Bích Ngọc, Nguyễn Đông, Thùy Anh, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 41
Tác giả: Pháp sư Cưu Ma La Thập
Trình bày: Từ Ngọc
Lượt nghe: 3993 - Đăng: 17-01-2014
Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch ra chữ Trung Hoa. Dịch giả: Thích Huệ Hưng. Dương Lịch 1970. Phẩm Đệ tử- Xá Lợi Phất, Phẩm Đệ tử- Mục Kiền Liên, Phẩm Đệ tử- Đại Ca Diếp, Phẩm Đệ tử- Tu Bồ Đề, Phẩm Đệ tử- Phú Lầu Na, Phẩm Đệ tử- Ma Ha Ca Chiên Diên, Phẩm Đệ tử- A Na Luật, Phẩm Đệ tử- Ưu Ba Ly, Phẩm Đệ tử- La Hầu La, Phẩm Đệ tử- A Nan, Phẩm Bồ tát- Bồ tát Di Lặc, Phẩm Bố tát- Đồng tử Quang Nghiêm, Phẩm Bồ tát- Bồ tát Trì Thế, Phẩm Bồ tát- Trưởng giả tử Thiện Đức, Phẩm Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh ... Thích nghĩa Phẩm 13, Thích nghĩa Phẩm 14.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 26
Tác giả: Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1941 - Đăng: 03-11-2013
Tác giả: Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Kim Phượng, Kim Phụng, Thy Mai. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 26
Tác giả: Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1991 - Đăng: 03-11-2013
Tác giả: Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Kim Phượng, Kim Phụng, Thy Mai. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.


Đến trang:   2      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ CHÙA VIÊN QUANG - Online since: 03-03-2014
Chùa Viên Quang
4724 West 130th Street
Cleveland, OH 44135, USA
Tel: (216) 476-0386
Đường đến Chùa
Trụ Trì:
Đại Đức Thích Đồng Thông
Hội Trưởng:
Huỳnh Thiện Toàn
Developed & Administered by:
Chùa Viên Quang
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAVIENQUANG.NET IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet, from other sources or contributed by users, its copyright belongs to authors, and information within the site for reference purpose only. CHUAVIENQUANG.NET resumes no responsibility, liability, makes no promise, no guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAVIENQUANG.NET expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAVIENQUANG.NET