Bánh Xe Luân Hồi
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new  rss
Cám ơn các Chú, Bác, Anh và Chị đã dành thời gian quý báu để lập ra một trang Web chùa Viên-Quang. Trang nhà rất thanh nhã và chứa đựng những thông tin... Read more
Mỹ Nguyễn 
KẾT QUẢ TÌM KIẾM TÁC GIẢ TRANG NHÀ PHÁP ÂM
Tìm thấy 200 tác giả vần: h
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 3
Tác giả: Hoàng Phong (Việt dịch)
Trình bày: Huy Hồ
Lượt nghe: 1415 - Đăng: 20-11-2013
Đức Phật Thuyết Giảng Về Tánh Không Và Vô Ngã - Kinh Culasunnata, Kinh Mahasunnata, Kinh Anattalakkahana-Kinh Samyaktagama. Việt dịch: Hoàng Phong. Diễn đọc: Huy Hồ. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 24
Tác giả: Hòa thượng Hư Vân
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 7916 - Đăng: 23-08-2007
Thích Thành Đạt và Nguyên Phong phóng tác. Văn Nghệ xuất bản tháng 11 năm 1996.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 9
Tác giả: Thích Trí Tịnh
Trình bày: Diệu Âm
Lượt nghe: 1962 - Đăng: 22-01-2014
Diễn Đọc: Cư Sĩ Diệu Âm. Nhà Xuất Bản tôn giáo. Đường về Cực Lạc" là con đường pháp dẫn ta và tất cả chúng sanh từ xứ ác trược ta bà về đến thế giới thanh tịnh Cực Lạc. Củng chính là "Pháp môn Tịnh độ" nói bằng một cách khác đấy thôi… Về phần lược sử của các nhà tu Tịnh độ được vãng sanh, tôi chọn lấy những chuyện tích có ghi rõ công hạnh tấn tu, hay lời chỉ dạy xác đáng, để có thể làm quy giám cho những người phát tâm tu hành, cùng giúp thêm hạnh giải cho người đọc.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 25
Tác giả: Hòa thượng Tuyên Hóa. Việt dịch: Thích Minh Định
Trình bày: Huy Hồ
Lượt nghe: 1878 - Đăng: 01-10-2013
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện (Website: http://DieuPhapAm.net)

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 29
Tác giả: Hòa thượng Tuyên Hóa
Trình bày: Tuấn Anh
Lượt nghe: 1704 - Đăng: 03-10-2013
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện (Website: http://DieuPhapAm.net)

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 18
Tác giả: Hòa thượng Tuyên Hóa
Trình bày: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều Hạnh, Tuấn Anh
Lượt nghe: 1635 - Đăng: 15-10-2013
Nguyên tác: Hòa Thượng Tuyên Hóa. Việt dịch: Thích Minh Định. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 19
Tác giả: Hòa thượng Tuyên Hóa
Trình bày: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều Hạnh, Tuấn Anh
Lượt nghe: 1398 - Đăng: 15-10-2013
Nguyên tác: Hòa Thượng Tuyên Hóa. Việt dịch: Thích Minh Định. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 16
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Trình bày: Kim Phượng
Lượt nghe: 1492 - Đăng: 17-10-2013
Nguyên tác: Hòa Thượng Tuyên Hóa. Việt dịch: Thích Minh Định. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 5
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Trình bày: Minh Trung, Ái Hòa, Nam Trung, Ngọc Minh
Lượt nghe: 1493 - Đăng: 06-11-2013
First News tổng hợp và biên dịch. Diễn đọc: Minh Trung, Ái Hòa, Nam Trung, Ngọc Minh. Nhà Xuất Bản Tổng Hợp. Gồm nhiều phần sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 52
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Trình bày: Minh Trung, Ái Hòa, Nam Trung, Ngọc Minh
Lượt nghe: 2101 - Đăng: 06-11-2013
First News tổng hợp và biên dịch. Diễn đọc: Minh Trung, Ái Hòa, Nam Trung, Ngọc Minh. Nhà Xuất Bản Tổng Hợp. Gồm nhiều phần sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 15
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Trình bày: Minh Trung, Ái Hòa, Nam Trung, Ngọc Minh
Lượt nghe: 1522 - Đăng: 06-11-2013
First News tổng hợp và biên dịch. Diễn đọc: Minh Trung, Ái Hòa, Nam Trung, Ngọc Minh. Nhà Xuất Bản Tổng Hợp. Gồm nhiều phần sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet.


Đến trang:       1    2    3     5    6    7    8   ...  20      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ CHÙA VIÊN QUANG - Online since: 03-03-2014
Chùa Viên Quang
4724 West 130th Street
Cleveland, OH 44135, USA
Tel: (216) 476-0386
Đường đến Chùa
Trụ Trì:
Đại Đức Thích Đồng Thông
Hội Trưởng:
Huỳnh Thiện Toàn
Developed & Administered by:
Chùa Viên Quang
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAVIENQUANG.NET IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet, from other sources or contributed by users, its copyright belongs to authors, and information within the site for reference purpose only. CHUAVIENQUANG.NET resumes no responsibility, liability, makes no promise, no guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAVIENQUANG.NET expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAVIENQUANG.NET