Bánh Xe Luân Hồi
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new  rss
Cám ơn các Chú, Bác, Anh và Chị đã dành thời gian quý báu để lập ra một trang Web chùa Viên-Quang. Trang nhà rất thanh nhã và chứa đựng những thông tin... Read more
Mỹ Nguyễn 
KẾT QUẢ TÌM KIẾM TRANG NHÀ PHÁP ÂM
Tìm thấy 139 bài vần: k
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 4
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 1608 - Đăng: 21-01-2014
Phật dạy chúng ta rằng: năng lực quan trọng nhất để giải trừ nghiệp chướng trong lúc niệm Phật là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Với ba yếu tố này năng lực của không xen tạp mạnh nhất, nếu quý vị giữ được liên tục không gián đoạn trong ba năm, cho dù nghiệp chướng sâu dày bao nhiêu của vô lượng kiếp đều có thể giải trừ hết. Làm sao để biết được không còn nghiệp chướng? Hãy nhìn lúc quý vị vãng sanh, có thể ra đi bằng cách ngồi hoặc đứng rất tự tại. Sau khi sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, không phải trụ ở cảnh giới Phàm Thánh Ðồng Cư, cũng không phải trụ ở Tứ Ðộ Vãng Sanh mà dự vào hàng Thượng Phẩm vãng sanh.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 8
Tác giả: Patrul Rinpoche
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2330 - Đăng: 20-12-2013
Nguyên tác: Patrul Dilgo Khuyentse Rinpoche. Việt dịch: An Phong và Đương Đạo. Diễn đọc: Thy Mai, Tuấn Anh, Kiều Hạnh. Nhà xuất bản Thiện Tri Thức. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 40
Tác giả: Trần Thái Tông
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2423 - Đăng: 28-12-2013
Biên soạn: Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều Hạnh. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 6
Tác giả: Thiền Sư Nhất Hạnh
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2772 - Đăng: 20-12-2013
Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Thanh Thuyết. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 26
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm.
Lượt nghe: 1990 - Đăng: 05-12-2013
Tác giả: Diệu Âm. Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Nam Trung, Tuấn Anh, Hùng Thanh, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Lời giới thiệu_Quyết lòng niệm Phật, Niệm Phật để thành Phật, Niệm Phật cầu đạt đến đỉnh cao, Tu tịnh nghiệp chứ không phải thiện nghiệp, Chết không phải là hết, Khuyên Người Niệm Phật, Niệm Phật khai mở trí tuệ, Đới nghiệp vãng sanh, Nhìn cho thấu buông cho trót, Ta bà khổ ... Sự gia trì.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 24
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2299 - Đăng: 05-12-2013
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Nam Trung, Tuấn Anh, Hùng Thanh, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Gồm 24 phần: Cứu Người Như Cứu Lửa, An Lạc Và Hiếu Nghĩa, Đời Như Một Giấc Mộng, Niệm Phật Con Đường Cứu Mẹ, Lời Khuyên Cô Bốn – Niệm Phật Phương Pháp Giải Nạn, Niệm Phật Với Lời Phát Nguyện, Lời Khuyên Em Gái – Niệm Phật Con Đường Thành Phật, Lời Khuyên Em Gái – Niệm Phật Một Lòng Tin Phật, Lời Khuyên Em Gái – Niệm Phật Cần Giữ Tâm Thanh Tịnh ... Lời Khuyên Người Bạn – Đừng Tu Lòng Vòng Nữa (Hết Tập 02)

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 17
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: Tt Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1533 - Đăng: 05-12-2013
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Nam Trung, Tuấn Anh, Hùng Thanh, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Gồm 17 phần: Lời Giới Thiệu, Tâm Chí Thành Chí Kính, Cảnh Giới Người, Lý Sự Cơ, Mơ Về Tiên Cảnh, Một Đường Thẳng Tiến, Phải Giữ Hạnh Khiêm Cung, Tập Trung Năng Lực Về Một Hướng ...Địa Ngục Và Vấn Đề Nhân Quả , Nói Chung Về Cách Tu Hành - Hết Tập 03.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 9
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: Tt Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1615 - Đăng: 05-12-2013
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Nam Trung, Tuấn Anh, Hùng Thanh, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Gồm 9 phần: Mấy Dòng Tỏ Bày – Nhất Môn Thâm Nhập Trường Kỳ Huân Tu, Ý Thức Về Sự Chướng Ngại, Khóc Lóc Mối Nguy Hại Cho Người Lúc Lâm Chung, Hộ Niệm Khó Hay Dễ - Vấn Đề Đạo Lý Và Tâm Lý, Hộ Niệm Khó Hay Dễ - Niềm Tin Con Người Và Hoàn Cảnh, Cần Biết Rõ Đường Vãng Sanh, Niệm Phật Xuất Tam Giới Bất Khả Tư Nghì, Buông Xả Mới Được Vãng Sanh, Vấn Đề Cảm Ứng – Hết.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 31
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 8802 - Đăng: 05-12-2013
Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được; thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 28
Tác giả: Tĩnh Am Đại Sư
Trình bày: Tâm Kiến Chánh
Lượt nghe: 3057 - Đăng: 27-08-2007
Phật thường hay khuyên chúng ta phát tâm Bồ Đề, nhưng tâm Bồ Đề chúng ta không biết phát từ đâu? Tâm Bồ Đề phải phát ra từ trong tâm yêu thương, và tâm thương yêu này không kèm thêm bất kỳ điều kiện nào. Tâm thương yêu có điều kiện thì không phải tâm Bồ Đề. Tâm thương yêu vô điều kiện mới là tâm Bồ Đề.


Đến trang:   2    3    4    5   ...  14      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ CHÙA VIÊN QUANG - Online since: 03-03-2014
Chùa Viên Quang
4724 West 130th Street
Cleveland, OH 44135, USA
Tel: (216) 476-0386
Đường đến Chùa
Trụ Trì:
Đại Đức Thích Đồng Thông
Hội Trưởng:
Huỳnh Thiện Toàn
Developed & Administered by:
Chùa Viên Quang
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAVIENQUANG.NET IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet, from other sources or contributed by users, its copyright belongs to authors, and information within the site for reference purpose only. CHUAVIENQUANG.NET resumes no responsibility, liability, makes no promise, no guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAVIENQUANG.NET expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAVIENQUANG.NET