Bánh Xe Luân Hồi
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new  rss
Cám ơn các Chú, Bác, Anh và Chị đã dành thời gian quý báu để lập ra một trang Web chùa Viên-Quang. Trang nhà rất thanh nhã và chứa đựng những thông tin... Read more
Mỹ Nguyễn 
KẾT QUẢ TÌM KIẾM TRANG NHÀ PHÁP ÂM
Tìm thấy 88 bài vần: t
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 2
Tác giả: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Trình bày: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 2012 - Đăng: 23-12-2013
Hội Phật học Đuốc Tuệ thực hiện. Website: http://duoctueonline.com

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 2
Tác giả: Thích Tâm Thiện
Trình bày: Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 17933 - Đăng: 07-01-2014
"Vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp" Nghĩa là: Quên mất tâm Bồ Đề, tu các thiện pháp, đều là việc làm của ma. Đại Đức Thích Tâm Thiện giảng. Đạo tràng Cát Trắng Florida-Hoa Kỳ. Website: http://www.cattrang.org.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 5
Tác giả: Hòa Thượng Thích Thông Phương
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2303 - Đăng: 20-12-2013
Diễn đọc: Thy Mai, Tâm Hiếu. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 3
Tác giả: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Trình bày: Đại Đức Thích Tâm Thiện
Lượt nghe: 7295 - Đăng: 21-08-2007
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 20
Tác giả: Thích Đức Nghiệp
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1970 - Đăng: 24-01-2014
Việt dịch: Sa Môn Thích Đức Nghiệp. Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Tuấn Anh, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Lời dịch Tam Luận, Việt dịch Trung Luận, Nhân Duyên, Phẩm Đi và Phẩm Đến, Phẩm sáu giác quan ... Phá chấp đối tượng, Phá chấp trong nhân có quả và không có quả, , Phá chấp thường, Phá chấp không.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 23
Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2893 - Đăng: 22-02-2014
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Tuấn Anh, Kim Phượng, H An, Kiều Hạnh. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Quyển 1: Tu Tâm. Quyển 2: Dưỡng Tánh. Quyển 3: Nhân quả, nghiệp, luân hồi. Quyển 4: Tứ diệu đế. Quyển 5: Ngũ Đình Tâm Quán. Quyển 6: Từ Bi Trong Đạo Phật. Quyển 7: Chữ "Hòa" Của Đạo Phật. Quyển 8: Năm Yếu Tố Hòa Bình Của Phật Giáo.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 5
Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 3509 - Đăng: 22-02-2014
Người đời hung dữ, vì chẳng biết tu tâm. Gia đình không hạnh phúc, vì chẳng biết tu tâm; Xóm, làng hay rầy rà kiện cáo vì dân quê chẳng biết tu tâm; Thế giới chiến tranh, tương tàn tương sát, vì nhân loại chẳng biết tu tâm; Phật tử tu hành bị thối chuyển, vì chẳng biết tu tâm. Con người có Tu Tâm, mới trở nên hiền từ, Gia đình có Tu Tâm, thân tộc mới được hạnh phúc. Quốc gia có Tu Tâm, nước nhà mới có thạnh trị. Nhơn loại có Tu Tâm, thế giới mới được hòa bình. Phật tử có Tu Tâm, mới mau thành đạo chứng quả.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 10
Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Trình bày: Tâm từ
Lượt nghe: 2775 - Đăng: 22-02-2014
Tánh Phật ở đâu mà dưỡng? –Thưa, nó có sẵn trong mỗi người chúng ta. Phật dạy:"Nhất thế chúng sanh giai hữu Phật tánh": Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Song vì chúng sanh không biết dưỡng tánh Phật của mình, để cho nó bệnh họan, gầy mòn, tiềi tụy, nên nó không có sức để phát sinh những đức tính phi thường và đưa chúng ta đến quả vị Phật. Vì không biết dưỡng tánh Phật nên từ vô thi đến giờ, chúng ta bị trầm luân trong biển khổ sanh tử, vĩnh kiếp làm chúng sanh.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 3
Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 1675 - Đăng: 22-02-2014
Đã tin nhân quả tất nhiên không thể phủ nhận luân hồi. Vì thế, ngày nay trên thế giới, không phải chỉ có tín đồ Phật giáo mới tin lý nhân quả luân hồi, mà các nhà thông thái Âu Mỹ cũng đã lãnh nạp giáo lý ấy. Trong các báo chí và sách vở ở khắp năm châu, vấn đề nhân quảlLuân hồi đã được đem ra nghiên cứu một cách đứng đắn và chân thành.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 12
Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 2000 - Đăng: 22-02-2014
Giáo lý đạo Phật thì quá sâu rộng, mà người hiểu đạo Phật một cách tường tận, chính xác lại quá ít ỏi. Do đó, sinh ra cái tình trạng đáng buồn là phần lớn những người công kích cũng như những người bênh vực đạo Phật, đều không dựa trên một căn bản vững chắc nào cả. Họ thảo luận, họ bàn cãi về đạo Phật một cách sai lạc, không đâu vào đâu, như hai người lãng tai nói chuyện với nhau rồi.


Đến trang:   2    3    4    5   ...  9      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ CHÙA VIÊN QUANG - Online since: 03-03-2014
Chùa Viên Quang
4724 West 130th Street
Cleveland, OH 44135, USA
Tel: (216) 476-0386
Đường đến Chùa
Trụ Trì:
Đại Đức Thích Đồng Thông
Hội Trưởng:
Huỳnh Thiện Toàn
Developed & Administered by:
Chùa Viên Quang
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAVIENQUANG.NET IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet, from other sources or contributed by users, its copyright belongs to authors, and information within the site for reference purpose only. CHUAVIENQUANG.NET resumes no responsibility, liability, makes no promise, no guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAVIENQUANG.NET expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAVIENQUANG.NET