Bánh Xe Luân Hồi
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new  rss
Cám ơn các Chú, Bác, Anh và Chị đã dành thời gian quý báu để lập ra một trang Web chùa Viên-Quang. Trang nhà rất thanh nhã và chứa đựng những thông tin... Read more
Mỹ Nguyễn 
Home >>  Phật Pháp >> Kinh Đọc - Giảng
Chuyên mục Kinh Đọc - Giảng134 bài trong 14 trang (10 bài/trang) và Quý vị đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 79
Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 3614 - Đăng: 20-10-2015
Hán dịch: Bắc Lương Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Nguyễn Đông, Hùng Thanh, Nguyễn Vinh, Kim Phụng, Thùy Anh ,Ngọc Mỹ
Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện, website: http://dieuphapam.net

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 35
Tác giả: Đại Tạng Kinh VN
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1934 - Đăng: 02-09-2015
NXB: Diệu Pháp Âm
Dịch: Đức Thắng, Tuệ Sỹ.
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Diệu Tiên
Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện, website: http://dieuphapam.net

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 28
Tác giả: Đại Tạng Kinh VN
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1718 - Đăng: 02-09-2015
NXB: Diệu Pháp Âm
Dịch: Đức Thắng, Tuệ Sỹ.
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Châu, Kiều Hạnh
Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện, website: http://dieuphapam.net

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 28
Tác giả: Đại Tạng Kinh VN
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2404 - Đăng: 02-09-2015
NXB: Diệu Pháp Âm
Dịch: Đức Thắng, Tuệ Sỹ.
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Châu, Kiều Hạnh
Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện, website: http://dieuphapam.net

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 52
Tác giả: Tuệ Sỹ (Việt dịch)
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 4017 - Đăng: 16-06-2014
Nhà Xuất Bản Phương Đông.
Dịch: Tuệ Sỹ.
Diễn đọc: Huy Hồ, Tuấn Anh, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh, Diệu Tiên, Thùy Dương.
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Phẩm 1 Kinh Thiện Pháp, Kinh Trú Độ thọ
Phẩm 1 Kinh Thành Dụ, Kinh Thủy Dụ
Phẩm 1 Kinh Mộc Tích Dụ; Kinh Thiện Nhân Vãng
................
51. Phẩm 8 Kinh Hữu Thắng Thiên
52. Phẩm 8 Kinh Ca Hi Na

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 108
Tác giả: Tuệ Sỹ
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2078 - Đăng: 12-06-2014
Dịch: Hiệu đính bản dịch Việt: Tuệ Sỹ.
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Thùy Dương, Thùy Tiên ...
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
1. Kinh số 2 Phật nói kinh bảy vị Phật
2. Kinh số 2 Phật nói kinh bảy vị Phật tt
......
107. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q8- P8 Tam thập tam thiên 3
108. Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn - Q8- P9 Chiến đấu

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 24
Tác giả: Thích Trí Đức
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 11122 - Đăng: 11-06-2014
Dịch: Thích Trí Đức.
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Thùy Tiên, Diệu Tiên.
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
1. Lời Tựa
2. P1 Kinh Đại Bản Duyên_A
3. P1 Kinh Đại Bản Duyên_B
4. P1 Kinh Du Hành IA
.....
22. P3 Kinh Sa Môn Quả
23. P3 Kinh Bố Tra Bà Lâu
24. P3 Kinh Tiền Dụ, Vài lời sau Kinh

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 9
Tác giả: Hòa Thượng Thích Minh Thành
Trình bày: Nguyễn Vinh
Lượt nghe: 3596 - Đăng: 11-06-2014
Diễn đọc: Nguyễn Vinh.

1. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh 1
2. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh 2
3. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh 3
4. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh 4
5. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh 5
6. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh 6
7. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh 7
8. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh 8
9. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh 9

Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 14
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Trình bày: Diêu Pháp Âm
Lượt nghe: 2211 - Đăng: 28-01-2014
Dịch: Vạn Phật Thánh Thành. Diễn đọc: Huy Hồ, Nam Trung, Tuấn Anh. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Bát Nhã Tâm Kinh là tinh hoa của Phật giáo Đại thừa.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 6
Tác giả: Hoà Thượng Thích Minh Thành
Trình bày: Nguyễn Vinh
Lượt nghe: 1395 - Đăng: 28-01-2014
Diễn đọc: Nguyễn Vinh. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Bồ tát giới Phạn võng phải được gọi là Đại thừa giới. Đại thừa giới là bản nguyên của chúng sinh, là Phật tánh đầy phẩm chất Phật. Đại thừa giới xác nhận thân là thân chúng sinh, tâm là tâm chúng sinh, nhưng thân ấy tâm ấy đều nhập cả vào giới pháp Phật tánh: đều đem ra mà thọ và trì Đại thừa giới. Đại thừa giới căn cứ quan điểm hiếu thuận: hiếu thuận với tất cả chính là giữ giới. Đại thừa giới lại xác định là cái Phật đi, cái Phật làm, nên thọ giới ấy là nhập vào cương vị của Phật.


Đến trang:   2    3    4    5   ...  14      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ CHÙA VIÊN QUANG - Online since: 03-03-2014
Chùa Viên Quang
4724 West 130th Street
Cleveland, OH 44135, USA
Tel: (216) 476-0386
Đường đến Chùa
Trụ Trì:
Đại Đức Thích Đồng Thông
Hội Trưởng:
Huỳnh Thiện Toàn
Developed & Administered by:
Chùa Viên Quang
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAVIENQUANG.NET IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet, from other sources or contributed by users, its copyright belongs to authors, and information within the site for reference purpose only. CHUAVIENQUANG.NET resumes no responsibility, liability, makes no promise, no guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAVIENQUANG.NET expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAVIENQUANG.NET