Bánh Xe Luân Hồi
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new  rss
Cám ơn các Chú, Bác, Anh và Chị đã dành thời gian quý báu để lập ra một trang Web chùa Viên-Quang. Trang nhà rất thanh nhã và chứa đựng những thông tin... Read more
Mỹ Nguyễn 
Home >>  Phật Pháp >> Phật Pháp
Chuyên mục Phật Pháp69 bài trong 7 trang (10 bài/trang) và Quý vị đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 19
Tác giả: Dakini Yeshe Tsogyal
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1592 - Đăng: 03-03-2014
Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn. Dịch: Thiện Tri Thức. Diễn đọc: Thy Mai, Kiều Hạnh, Ngọc Minh, Diệu Tiên. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Khai thị thực hành Phật pháp như thế nào cho đúng

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 5
Tác giả: Pháp Nhiên Thượng Nhân
Trình bày: Tâm Kiến Chánh
Lượt nghe: 3646 - Đăng: 11-02-2014
Dịch giả: Nguyễn Văn Nhân. Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh.
Bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà là dùng Danh Hiệu của Ngài để cứu độ tất cả chúng sanh. Không hiểu rõ lý nầy, người ta thường cho rằng Xưng-Danh là để cho hạng hạ căn không đủ căn cơ để tu những pháp môn như Quán Thật Tướng, Quán Tưởng, Quán Tượng, v.v… Và khi tu Niệm Phật thì phần nhiều đều mang tâm niệm tự lực, vẫn cứ trông cậy vào sức mình để được vãng sinh. Đó là Tự Lực Niệm Phật.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 4
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Trình bày: Tịnh Tông học hội
Lượt nghe: 1497 - Đăng: 08-02-2014
Tịnh Tông Học Hội Úc Châu thực hiện. Việc lớn nhất của đời người là phải làm những việc thật sự mang lại lợi ích cho chúng sanh, cũng chính là đem văn hóa truyền thống đời này truyền lại cho đời khác. Văn hóa là căn nguyên của tất cả hạnh phúc. Nếu như vứt bỏ văn hóa đi, tất cả mọi việc dù bạn có làm có tốt đi nữa cũng chỉ giống như đóa hoa huỳnh sáng nở tối tàn, không thể giữ lâu dài được.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 79
Tác giả: Ban Hoằng Pháp TW
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2604 - Đăng: 08-02-2014
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Đức Uy, Chiếu Thành, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh, Thùy Anh, Hà Thao. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ðức Phật, tiếng Phạn gọi là Buddha, nghĩa là người Giác ngộ, người Tỉnh thức, người đã tận diệt tham sân si, đã đạt được giải thoát viên mãn. Ðạo Phật là con đường do Ðức Phật tuyên bố, truyền đạt; con đường ấy đã được thực nghiệm, thực chứng. Vậy có thể nói rằng đạo Phật là phương thức sống, lẽ sống, lối sống để có được hạnh phúc chân thực, như Giám mục Milman nhận xét: "Tôi càng ngày càng cảm thấy Ðức Thích Ca Mâu Ni gần gũi nhất trong tính cách và ảnh hưởng của Ngài; Ngài là đường lối, là chân lý, là lẽ sống".

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 17
Tác giả: Thích Thiện Phụng
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1638 - Đăng: 07-02-2014
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Ngọc Châu, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Thanh Hồng, Hùng Thanh. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Mọi người cùng có tâm này. Ai nấy đều có sở thích, do sở thích không đồng nên tạo nghiệp khác biệt, song sự bận rộn vẫn như nhau thôi! Người thích sát sinh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, thuần là nghiệp ác; người thích công danh học thuật thì hoặc là thiện hoặc là ác; chỉ có người thích làm lành, ưa bố thí thuần là nghiệp thiện. Ai nấy đều tùy theo sở thích, mỗi niệm mỗi niệm chẳng dừng, bận rộn đến chết mới thôi mà tâm cùng với nghiệp vẫn chưa dứt. Bậc Cao đức ngày xưa nói: "Muôn thứ đem chẳng được, chỉ có nghiệp theo mình", theo nghiệp nhận lấy quả báo, người lành sinh vào những đường lành trong cõi trời người, khi phước hết lại đọa, khó được dễ mất. Kẻ ác rơi vào các nẻo ác, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, thời gian lâu dài đau khổ vô cùng, dễ vào khó ra, luân hồi trong sáu nẻo, không biết bao giờ mới dừng nghỉ. Đó đều là do một niệm bất giác, quên chơn đuổi theo vọng, khởi hoặc tạo nghiệp, chịu khổ vô cùng.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 24
Tác giả: Thích Phước Nhơn
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 1981 - Đăng: 07-02-2014
Thuật giả: ẤN QUANG Đại sư. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Ấn Tống tại chùa Phổ Quang Úc Châu. Diễn đọc: Tâm Từ. Giải đáp: Tỳ Kheo Thích Phước Chơn.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 15
Tác giả: Thích Thiện Phụng
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2896 - Đăng: 07-02-2014
Nhà Xuất bản VH Sài Gòn-Diễn đọc: Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Trần Vũ, Kim Phượng. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
"Nhận thấy lợi ích lớn lao và vô cùng quan trọng của pháp môn niệm Phật trong thờ mạt pháp, chúng tôi đã biên soạn bộ sách Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh, với tâm nguyện giúp cho hàng Phật tử sơ cơ và những ai đang để tâm tìm hiểu pháp môn niệm Phật, nhân đây kết duyên Tịnh Độ, tăng trưởng tín tâm. Đồng thời việc biên soạn bộ sách này cũng là để chúng tôi tự nhắc nhở bản thân và môn đồ pháp quyến, phải thường xuyên tăng trưởng Tín-Hạnh-Nguyện, ngõ hầu góp chút sức mọn dựng xây cõi Tịnh Độ ngay trong thế giới Ta bà đầy dãy khổ đau phiền trược này." (Trích Thiện Phụng)

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 4
Tác giả: Thiền sư Nguyệt Khê
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1237 - Đăng: 24-01-2014
Nguyên tác: Thiền sư Nguyệt Khê. Dịch: HT Thích Duy Lực Diễn đọc: Thanh Thuyết, Kim Phượng, Chiếu Thành, Huy Hồ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Ngài Nguyệt Khê là người đã kiến tánh, tịch năm 1965 ở Cửu Long, Hồng Kông. Đại Thừa Tuyệt Đối luận này tác giả có ý muốn giúp ích người Tây Phương, trong đó luận về pháp biện chứng của triết học Tây Phương, cho thấy hầu hết đều lẩn quẩn trong phạm vi tương đối tức là nhất niệm vô minh, cũng có người suy ra đến vô thủy vô minh, nhưng chưa có ai đạt đến chỗ tuyệt đối cuối cùng. Tất cả đều vì không biết đường lối thực hành, chỉ nhờ bộ não để suy lý mà thôi, nên Ngài Nguyệt Khê dùng pháp biện chứng của Phật Thích Ca để chứng minh và giới thiệu cách thực hành tức là pháp Thiền Trực Tiếp truyền từ Phật Thích Ca.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 12
Tác giả: Thích Thiện Hoa
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1868 - Đăng: 24-01-2014
Nguyên tác: Bồ Tát Mã Minh. Việt dịch: HT Thích Thiện Hoa. Diễn đọc: Chiếu Thành, Huy Hồ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Con đường Phật đạo dài lâu nghiêm tuấn, cũng kỳ khu khúc khuỷu, không kém nguy nan. Đi vào con đường này, hành giả phải trải qua những nhân duyên xa gần. Từ đó mở lòng đón nhận, xây dựng một niềm tin, không kể thời gian là bao lâu. Một niềm tin chân chánh vừa vặn vuông tròn. Niềm tin Phật đạo.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Số bài: 36
Tác giả: Tam Tạng Huyền Trang
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1927 - Đăng: 24-01-2014
Hán dịch: Tam Tạng Huyền Trang. Việt dịch: HT Thích Thiện Siêu. Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Kim Phượng. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Duy Thức là duy cái biết, do cái biết, hoặc y nơi cái biết (bỉ y thức sở biết). Thức là một trong hết thảy pháp, nhưng thức có năng lực đặc biệt biết được cái khác và tự biết được mình, nó là chủ lực ở ngay trong mỗi mỗi chúng sanh.


Đến trang:   2    3    4    5   ...  7      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ CHÙA VIÊN QUANG - Online since: 03-03-2014
Chùa Viên Quang
4724 West 130th Street
Cleveland, OH 44135, USA
Tel: (216) 476-0386
Đường đến Chùa
Trụ Trì:
Đại Đức Thích Đồng Thông
Hội Trưởng:
Huỳnh Thiện Toàn
Developed & Administered by:
Chùa Viên Quang
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAVIENQUANG.NET IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet, from other sources or contributed by users, its copyright belongs to authors, and information within the site for reference purpose only. CHUAVIENQUANG.NET resumes no responsibility, liability, makes no promise, no guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAVIENQUANG.NET expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAVIENQUANG.NET