Bánh Xe Luân Hồi
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new  rss
Cám ơn các Chú, Bác, Anh và Chị đã dành thời gian quý báu để lập ra một trang Web chùa Viên-Quang. Trang nhà rất thanh nhã và chứa đựng những thông tin... Read more
Mỹ Nguyễn 
Home >> Diệu Âm
6 bài trong 1 trang (10 bài/trang) và Quý vị đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Cư sĩ Diệu Âm
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2757 - Đăng: 13-01-2014
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Tuấn Anh. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: Tt Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1681 - Đăng: 05-12-2013
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Nam Trung, Tuấn Anh, Hùng Thanh, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Gồm 9 phần: Mấy Dòng Tỏ Bày – Nhất Môn Thâm Nhập Trường Kỳ Huân Tu, Ý Thức Về Sự Chướng Ngại, Khóc Lóc Mối Nguy Hại Cho Người Lúc Lâm Chung, Hộ Niệm Khó Hay Dễ - Vấn Đề Đạo Lý Và Tâm Lý, Hộ Niệm Khó Hay Dễ - Niềm Tin Con Người Và Hoàn Cảnh, Cần Biết Rõ Đường Vãng Sanh, Niệm Phật Xuất Tam Giới Bất Khả Tư Nghì, Buông Xả Mới Được Vãng Sanh, Vấn Đề Cảm Ứng – Hết.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: Tt Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1572 - Đăng: 05-12-2013
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Nam Trung, Tuấn Anh, Hùng Thanh, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Gồm 17 phần: Lời Giới Thiệu, Tâm Chí Thành Chí Kính, Cảnh Giới Người, Lý Sự Cơ, Mơ Về Tiên Cảnh, Một Đường Thẳng Tiến, Phải Giữ Hạnh Khiêm Cung, Tập Trung Năng Lực Về Một Hướng ...Địa Ngục Và Vấn Đề Nhân Quả , Nói Chung Về Cách Tu Hành - Hết Tập 03.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2360 - Đăng: 05-12-2013
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Nam Trung, Tuấn Anh, Hùng Thanh, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Gồm 24 phần: Cứu Người Như Cứu Lửa, An Lạc Và Hiếu Nghĩa, Đời Như Một Giấc Mộng, Niệm Phật Con Đường Cứu Mẹ, Lời Khuyên Cô Bốn – Niệm Phật Phương Pháp Giải Nạn, Niệm Phật Với Lời Phát Nguyện, Lời Khuyên Em Gái – Niệm Phật Con Đường Thành Phật, Lời Khuyên Em Gái – Niệm Phật Một Lòng Tin Phật, Lời Khuyên Em Gái – Niệm Phật Cần Giữ Tâm Thanh Tịnh ... Lời Khuyên Người Bạn – Đừng Tu Lòng Vòng Nữa (Hết Tập 02)
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm.
Lượt nghe: 2036 - Đăng: 05-12-2013
Tác giả: Diệu Âm. Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Nam Trung, Tuấn Anh, Hùng Thanh, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Lời giới thiệu_Quyết lòng niệm Phật, Niệm Phật để thành Phật, Niệm Phật cầu đạt đến đỉnh cao, Tu tịnh nghiệp chứ không phải thiện nghiệp, Chết không phải là hết, Khuyên Người Niệm Phật, Niệm Phật khai mở trí tuệ, Đới nghiệp vãng sanh, Nhìn cho thấu buông cho trót, Ta bà khổ ... Sự gia trì.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Diệu Âm
Trình bày: Tâm Từ
Lượt nghe: 8912 - Đăng: 05-12-2013
Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được; thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình.
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ CHÙA VIÊN QUANG - Online since: 03-03-2014
Chùa Viên Quang
4724 West 130th Street
Cleveland, OH 44135, USA
Tel: (216) 476-0386
Đường đến Chùa
Trụ Trì:
Đại Đức Thích Đồng Thông
Hội Trưởng:
Huỳnh Thiện Toàn
Developed & Administered by:
Chùa Viên Quang
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAVIENQUANG.NET IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet, from other sources or contributed by users, its copyright belongs to authors, and information within the site for reference purpose only. CHUAVIENQUANG.NET resumes no responsibility, liability, makes no promise, no guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAVIENQUANG.NET expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAVIENQUANG.NET