Bánh Xe Luân Hồi
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new  rss
Cám ơn các Chú, Bác, Anh và Chị đã dành thời gian quý báu để lập ra một trang Web chùa Viên-Quang. Trang nhà rất thanh nhã và chứa đựng những thông tin... Read more
Mỹ Nguyễn 
Home >> Thích Duy Lực - Hòa Thượng
13 bài trong 2 trang (10 bài/trang) và Quý vị đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thiền sư Nguyệt Khê
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1757 - Đăng: 24-01-2014
Nguyên tác: Thiền sư Nguyệt Khê. Dịch: HT Thích Duy Lực Diễn đọc: Thanh Thuyết, Kim Phượng, Chiếu Thành, Huy Hồ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. Ngài Nguyệt Khê là người đã kiến tánh, tịch năm 1965 ở Cửu Long, Hồng Kông. Đại Thừa Tuyệt Đối luận này tác giả có ý muốn giúp ích người Tây Phương, trong đó luận về pháp biện chứng của triết học Tây Phương, cho thấy hầu hết đều lẩn quẩn trong phạm vi tương đối tức là nhất niệm vô minh, cũng có người suy ra đến vô thủy vô minh, nhưng chưa có ai đạt đến chỗ tuyệt đối cuối cùng. Tất cả đều vì không biết đường lối thực hành, chỉ nhờ bộ não để suy lý mà thôi, nên Ngài Nguyệt Khê dùng pháp biện chứng của Phật Thích Ca để chứng minh và giới thiệu cách thực hành tức là pháp Thiền Trực Tiếp truyền từ Phật Thích Ca.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Tăng Triệu
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 1655 - Đăng: 24-01-2014
Nguyên tác: Tăng Triệu. Việt dịch: HT Thích Duy Lực. Diễn đọc: Thy Mai. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net. BỬU TẠNG LUẬN tác giả là Tăng Triệu, bài luận này và bộ TRIỆU LUẬN đều có ghi trong tập 96 của TỤC TẠNG KINH, nhưng bộ Triệu Luận đã lưu hành từ xưa nay, mà trong đó lại sót bài luận này, chúng tôi xét thấy bài luận này diễn tả thể dụng của tự tánh rất hay, nhất là dùng hai chữ ly vi để sáng tỏ bản thể của tự tánh. Tự tánh vốn chẳng thể dùng lời nói để diễn tả được mà tác giả lại phương tiện giải thích rất kỹ càng.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thiền Sư Nghĩa Huyền
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2214 - Đăng: 07-01-2014
Nguyên tác: Thiền Sư Nghĩa Huyền. Dịch: HT Thích Duy Lực. Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thích Duy Lực
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2634 - Đăng: 07-01-2014
Diễn đọc: Huy Hồ, Nguyễn Đông, Thy Mai, Kim Phượng. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thích Duy Lực
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 4300 - Đăng: 07-01-2014
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Nguyễn Đông, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thích Duy Lực
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 2202 - Đăng: 06-01-2014
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Nguyễn Đông, Ngọc Mỹ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thích Duy Lực
Trình bày: Huy Hồ, Kim Phụng
Lượt nghe: 1942 - Đăng: 06-01-2014
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phụng. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Thiền Sư Minh Bổn
Trình bày: Đức Uy, Thy Mai
Lượt nghe: 1475 - Đăng: 06-01-2014
Nguyên tác: Thiền Sư Minh Bổn. Dịch: HT Thích Duy Lực. Diễn đọc: Đức Uy, Thy Mai. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Chỉ Nguyệt Lục
Trình bày: Huy Hồ
Lượt nghe: 1493 - Đăng: 29-12-2013
Nguyên tác: Chỉ Nguyệt Lục. Việt dịch: HT Thích Duy Lực. Diễn đọc: Huy Hồ. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.
Ảnh minh họa
Thể loại: Audio -   Nghe thử:  
Tác giả: Lục Tổ Huệ Năng (nhà Đường)
Trình bày: TT Diệu Pháp Âm
Lượt nghe: 6973 - Đăng: 16-11-2013
Nguyên tác: Nhà Đường Lục Tổ Huệ Năng. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực. Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai, Nguyễn Đông. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website: http://DieuPhapAm.net.

Đến trang:   2      
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ CHÙA VIÊN QUANG - Online since: 03-03-2014
Chùa Viên Quang
4724 West 130th Street
Cleveland, OH 44135, USA
Tel: (216) 476-0386
Đường đến Chùa
Trụ Trì:
Đại Đức Thích Đồng Thông
Hội Trưởng:
Huỳnh Thiện Toàn
Developed & Administered by:
Chùa Viên Quang
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAVIENQUANG.NET IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet, from other sources or contributed by users, its copyright belongs to authors, and information within the site for reference purpose only. CHUAVIENQUANG.NET resumes no responsibility, liability, makes no promise, no guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAVIENQUANG.NET expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAVIENQUANG.NET