Bánh Xe Luân Hồi
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new  rss
Cám ơn các Chú, Bác, Anh và Chị đã dành thời gian quý báu để lập ra một trang Web chùa Viên-Quang. Trang nhà rất thanh nhã và chứa đựng những thông tin... Read more
Mỹ Nguyễn 
THƯ VIỆN PHÁP ÂM >>  Phật Pháp >>  Tụng Niệm
Kinh Diệu pháp Liên hoa (tụng) - Phẩm Tựa
Tác giả: Thích Trí Tịnh
Trình bày: Thích Trí Thoát
Xem: 3800 [29 mục]
Đăng: 02-12-2013.
Phẩm Tựa, Phẩm Phương Tiện, Phẩm Thí Dụ 1, Phẩm Thí Dụ 2, Phẩm Tín Giải, Phẩm Dược Thảo Dụ, Phẩm Thọ Ký, Phẩm Hóa Thành Dụ, Phẩm Ngũ Bá Đệ tử, Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký, Phẩm Pháp Sư, Phẩm Hiện Bảo Tháp, Phẩm Đề Bà Đạt Da, Phẩm Trì, Phẩm An Lạc Hạnh, Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, Phẩm Như Lai Thọ Lượng, Phẩm Phân Biệt Công Đức, Phẩm Tùy Hỷ Công Đức, Phẩm Pháp Sư Công Đức, Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát, Phẩm Như Lai Thần Lực, Phẩm Chúc Lụy, Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, Phẩm Đà La Ni, Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự, Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát.
 
Loading the player...
Nghe/xem tất cả các phần:
Loading the player ...
  Google Boomarks   Google Buzz  
icon  Bài liên quan: Thích Trí Thoát - Hòa Thượng
icon Có thể Quý vị quan tâm:
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ CHÙA VIÊN QUANG - Online since: 03-03-2014
Chùa Viên Quang
4724 West 130th Street
Cleveland, OH 44135, USA
Tel: (216) 476-0386
Đường đến Chùa
Trụ Trì:
Đại Đức Thích Đồng Thông
Hội Trưởng:
Huỳnh Thiện Toàn
Developed & Administered by:
Chùa Viên Quang
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAVIENQUANG.NET IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet, from other sources or contributed by users, its copyright belongs to authors, and information within the site for reference purpose only. CHUAVIENQUANG.NET resumes no responsibility, liability, makes no promise, no guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAVIENQUANG.NET expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAVIENQUANG.NET