Bánh Xe Luân Hồi
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new  rss
Cám ơn các Chú, Bác, Anh và Chị đã dành thời gian quý báu để lập ra một trang Web chùa Viên-Quang. Trang nhà rất thanh nhã và chứa đựng những thông tin... Read more
Mỹ Nguyễn 
THƯ VIỆN PHÁP ÂM >>  Video >>  Cải lương
Quan Thế Âm Bồ Tát (Quan Âm Diệu Thiện) - Phim - Quan Thế Âm Bồ Tát - Phần 1/3
Tác giả: Phim ngoại quốc
Trình bày: Diễn viên ngoại quốc
Xem: 4613 [3 mục]
Đăng: 24-01-2014.
Muốn cho tất cả chúng sanh đều lìa khổ được vui, chuyển mê khai ngộ, thoát vòng sanh tử luân hồi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc… đó chính là tâm nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói riêng và chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương cõi nói chung. Để hoàn thành tâm nguyện này, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã phải thị hiện xuống cõi Ta Bà rất nhiều lần, với nhiều hóa thân khác nhau và các phương tiện khéo léo để dìu dắt chúng sanh hướng về Phật Pháp.
 
Loading the player...
Nghe/xem tất cả các phần:
Loading the player ...
  Google Boomarks   Google Buzz  
icon  Bài liên quan: 
icon Có thể Quý vị quan tâm:
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y0-9
ĐỀ TÀI:
THÔNG TIN TRANG NHÀ CHÙA VIÊN QUANG - Online since: 03-03-2014
Chùa Viên Quang
4724 West 130th Street
Cleveland, OH 44135, USA
Tel: (216) 476-0386
Đường đến Chùa
Trụ Trì:
Đại Đức Thích Đồng Thông
Hội Trưởng:
Huỳnh Thiện Toàn
Developed & Administered by:
Chùa Viên Quang
Flag Counter
Disclaimer of Liability and Endorsement:
CHUAVIENQUANG.NET IS A NON-PROFIT WEBSITE (NON-PROFIT RELIGIOUS ORGANIZATION)! Content in this website are from Internet, from other sources or contributed by users, its copyright belongs to authors, and information within the site for reference purpose only. CHUAVIENQUANG.NET resumes no responsibility, liability, makes no promise, no guarantee about the accuracy and efficiency of any content. CHUAVIENQUANG.NET expressly disclaim liability for any content throughout the site. Please notify us any content that is in violation of copyright laws, we will immediately remove them. Thank you for visiting CHUAVIENQUANG.NET