Chùa Viên Quang - RSS: http://chuavienquang.net Chùa Viên Quang - Cleveland, Ohio, USA - 4724 West 130th Street, Cleveland, OH 44135 - Tel: (216) 476-0386 - Trụ trì: Đại Đức Thích Đồng Thông. Website: http://chuavienquang.net - Facebook: https://www.facebook.com/chuavienquang.net - Email: info@chuavienquang.net Chua Vien Quang - Version 4.0 http://chuavienquang.net/home/image/chuavienquang_facebook.png http://chuavienquang.net Lịch sinh hoạt tháng 12/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=485 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 02-12-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 12 năm 2018 (01/12/2018- 31/12/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
12/2/2018 4:11:29 AM
Lịch sinh hoạt tháng 11/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=484 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 06-11-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 11 năm 2018 (01/11/2018- 30/11/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
11/6/2018 3:39:47 AM
Lịch sinh hoạt tháng 10/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=483 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-10-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 10 năm 2018 (01/10/2018- 31/10/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
10/5/2018 3:16:08 AM
Lịch sinh hoạt tháng 09/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=482 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 11-09-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 9 năm 2018 (01/9/2018- 30/9/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
9/11/2018 11:37:29 PM
Lịch sinh hoạt tháng 08/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=481 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-08-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 8 năm 2018 (01/8/2018- 31/8/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
8/5/2018 1:46:45 PM
Lịch sinh hoạt tháng 07/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=480 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 04-07-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 7 năm 2018 (01/7/2018- 31/7/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
7/4/2018 11:06:42 PM
Lịch sinh hoạt tháng 06/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=479 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 04-07-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 6 năm 2018 (01/6/2018- 30/6/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
7/4/2018 11:05:10 PM
Lịch sinh hoạt tháng 5/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=478 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-05-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 5 năm 2018 (01/5/2018- 31/5/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:

]]>
5/5/2018 3:10:13 AM
Lịch sinh hoạt tháng 4/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=477 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 04-04-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 4 năm 2018 (01/4/2018- 30/4/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
4/4/2018 3:13:13 AM
Một số hình ảnh mừng Xuân Mậu Tuất 2018 - P4 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=476 Tác giả: Nhân Ngô
Ngày đăng: 12-03-2018

Ngoài những đoạn videos ghi lại sinh động Lễ Tân niên, Phật tử chùa cũng có những tấm hình rất đẹp và rực rỡ. Xin chia sẻ cùng quý Phật tử đồng hương những kỷ niệm này.
]]>
3/12/2018 12:40:57 AM