Chùa Viên Quang - RSS: Thông báo http://chuavienquang.net Chùa Viên Quang - Cleveland, Ohio, USA - 4724 West 130th Street, Cleveland, OH 44135 - Tel: (216) 476-0386 - Trụ trì: Đại Đức Thích Đồng Thông. Website: http://chuavienquang.net - Facebook: https://www.facebook.com/chuavienquang.net - Email: info@chuavienquang.net Chua Vien Quang - Version 4.0 http://chuavienquang.net/home/image/chuavienquang_facebook.png http://chuavienquang.net THƯ MỜI Tham Dự Lễ Tết, Xuân Mậu Tuất 2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=470 Tác giả: Đại Đức Thích Đồng Thông
Ngày đăng: 06-03-2018

Xuân Mậu Tuất lại đến với bà con đồng hương Việt Nam trên khắp Năm Châu. Mừng xuân đón Tết là thể hiện tinh thần cao đẹp của văn hóa Việt-Nam và cũng là truyền thống không thể thiếu trong đời sống tỵ nạn xa xứ này. Xuân Di Lặc là niềm tâm cảm nối liền những người con Phật và đồng hương chúng ta gần lại bên nhau hơn trong hành trình về nguồn cội quê hương, thấm đượm ánh sáng Chánh Pháp nhiệm mầu.
]]>
3/6/2018 3:25:30 AM
Thư mời Tham dự Đại Lễ Vu Lan Báo hiếu PL 2561 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=462 Tác giả: Đại Đức Thích Đồng Thông
Ngày đăng: 30-07-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương thư mời tham dự Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên và Đại Lễ Vu Lan báo hiếu PL 2561, Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới.
]]>
7/30/2017 3:36:19 AM
THƯ MỜI Tham Dự Lễ Tết, Xuân Đinh Dậu 2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=454 Tác giả: Đại Đức Thích Đồng Thông
Ngày đăng: 09-02-2017

Xuân Đinh Dậu lại đến với bà con đồng hương Việt Nam trên khắp Năm Châu. Mừng xuân đón Tết là thể hiện tinh thần cao đẹp của văn hóa Việt-Nam và cũng là truyền thống không thể thiếu trong đời sống tỵ nạn xa xứ này. Xuân Di Lặc là niềm tâm cảm nối liền những người con Phật và đồng hương chúng ta gần lại bên nhau hơn trong hành trình về nguồn cội quê hương, thấm đượm ánh sáng Chánh Pháp nhiệm mầu.
]]>
2/9/2017 12:44:05 AM
Thư mời tham dự Đại Lễ Phật Đản 2016 - PL 2560 tại Chùa Viên Quang http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=441 Tác giả: Huỳnh Thiện Toàn
Ngày đăng: 09-05-2016

Hằng năm cứ đến ngày rằm tháng Tư Âm-Lịch, Phật giáo đồ trên toàn thế giới đều nô nức cử hành đại lễ mừng ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng thế cứu độ chúng sinh.
Để tưởng niệm ngày đức Từ Phụ đản sanh, Chùa Viên Quang sẽ tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2560 dưới sự chủ lễ, chứng minh và giảng pháp của Hoà-Thượng Thích Đồng Chánh từ Columbus đến.
]]>
5/9/2016 1:24:32 AM
Thư mời Tham Dự tết Bính Thân 2016 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=434 Tác giả: Huỳnh Thiện Toàn
Ngày đăng: 22-02-2016

Hằng năm khi mùa xuân sắp đến trong niềm vui an lạc toàn thể đồng hương khắp năm châu đều nao nức chuẩn bị đón mừng ngày Tết Nguyên-Đán, truyền thống cao đẹp của nền văn hóa Việt Nam mà chúng ta không thể thiếu sót được trong đời sống tỵ nạn xa xứ này. Đó là một tình tự thiêng liêng để liên kết giữa những đồng hương nơi hải ngoại cùng hướng về cội nguồn quê hương, trong phước báu nhiệm mầu dưới ngôi Tam-Bảo.
]]>
2/22/2016 12:44:26 AM
THƯ MỜI tham dự Đại Lễ Vu Lan 2015 - Phật lịch 2559 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=401 Tác giả: Nhật Viên Thiện Huỳnh Thiện Toàn
Ngày đăng: 03-08-2015

Tháng Bảy mùa Thu lá rụng vàng,
Ấy mùa báo hiếu lễ Vu-Lan.
Bâng khuâng nhớ đến công sinh dưỡng,
Thổn thức lòng con giọt lệ tràn.
]]>
8/3/2015 5:03:26 PM
Thư mời Tham dự Đại Lễ Phật đản - PL 2559 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=394 Tác giả: Nhật Viên Thiện - Huỳnh Thiện Toàn
Ngày đăng: 17-05-2015

Kính thưa quý Phật tử và đồng hương,
Hằng năm cứ đến ngày rằm tháng Tư Âm-Lịch, Phật giáo đồ trên toàn thế giới đều nô nức cử hành đại lễ mừng ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng thế cứu độ chúng sinh.
Kính thưa quý vị: Đức Phật vì đại sự nhân duyên mà giáng trần xuất thế, đem ánh đạo từ bi và trí tuệ soi sáng thế gian để cứu khổ chúng sanh thoát vòng sanh tử luân hồi.

]]>
5/17/2015 7:10:43 PM
Thư Mời tham dự Tết Ất Mùi http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=374 Tác giả: Nhật Viên Thiện Huỳnh Thiện Toàn
Ngày đăng: 26-01-2015

Chùa Viên-Quang của chúng ta hân hoan đón mừng một mùa xuân sắp đến trong niềm vui an lạc, cũng như toàn thể đồng hương khắp năm châu, hằng năm mỗi độ xuân về đều nao nức đón mừng ngày Tết Nguyên-Đán, truyền thống cao đẹp của nền văn hóa Việt Nam mà chúng ta không thể thiếu sót được trong đời sống tỵ nạn xa xứ này. Đó cũng là một tình tự thiêng liêng để liên kết giữa những đồng hương nơi hải ngoại cùng hướng về cội nguồn quê hương, trong phước báu nhiệm mầu dưới ngôi Tam-Bảo.
]]>
1/26/2015 3:39:25 AM
THƯ MỜI tham dự Đại Lễ Vu Lan 2014 - Phật lịch 2558 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=355 Tác giả: Nhật Viên Thiện Huỳnh Thiện Toàn
Ngày đăng: 31-07-2014

Theo truyền thống của Phật giáo lễ Vu-Lan cũng là mùa báo hiếu, mùa xá tội vong nhân. Khi tôn-giả Mục-Kiền-Liên vâng lời Phật dạy đến ngày rằm tháng Bảy, chư tăng tự tứ kết thúc mùa Kiết-Hạ An-Cư, dâng phẩm vật cúng dường, lập hội Vu-Lan Bồn chí tâm cầu nguyện cho cha mẹ bảy đời được siêu thoát. Mùa báo hiếu được lưu truyền mãi đến nay. Đó cũng là dịp cho phật tử khắp nơi chúng ta cầu nguyện cho vong linh phụ mẫu quá vãng được siêu sanh tịnh độ, hoặc thể hiện lòng hiếu nghĩa cầu nguyện cho phụ mẫu hiện tiền được phước thọ tăng long, thân tâm an lạc.
]]>
7/31/2014 1:14:50 AM
THƯ MỜI tham dự Đại Lễ Phật Đản 2014 - Phật lịch 2558 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=213 Tác giả: Chùa Viên Quang
Ngày đăng: 23-04-2014

Kính thưa quý phật tử và đồng hương,

Hằng năm cứ đến ngày rằm tháng Tư Âm- Lịch, Phật giáo đồ trên toàn thế giới đều nô nức cử hành đại lễ mừng ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng thế cứu độ chúng sinh.
Kính thưa quý vị: Đức Phật vì đại sự nhân duyên mà giáng trần xuất thế, đem ánh đạo từ bi và trí tuệ soi sáng thế gian để cứu khổ chúng sanh thoát vòng sanh tử luân hồi.
Để tưởng niệm ngày đức Từ Phụ đản sanh, Chùa Viên Quang sẽ tổ chức Đại lễ Phật Đản năm 2014 (PL 2558) dưới sự chứng minh và giảng pháp của Thượng-Tọa Thích Minh Quang từ Chicago đến đồng tham dự chủ lễ với đại đức trụ trì Thích Đồng Thông.
]]>
4/23/2014 5:01:22 PM