Chùa Viên Quang - RSS: Phật pháp ứng dụng http://chuavienquang.net Chùa Viên Quang - Cleveland, Ohio, USA - 4724 West 130th Street, Cleveland, OH 44135 - Tel: (216) 476-0386 - Trụ trì: Đại Đức Thích Đồng Thông. Website: http://chuavienquang.net - Facebook: https://www.facebook.com/chuavienquang.net - Email: info@chuavienquang.net Chua Vien Quang - Version 4.0 http://chuavienquang.net/home/image/chuavienquang_facebook.png http://chuavienquang.net Đức Phật dạy về 5 tiêu chí khắc phục lòng sân hận http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=364 Tác giả: www.hoangphaphanoi.com
Ngày đăng: 13-10-2014

Mượn đối tượng khác để thay thế là cách đào tẩu, bế tắc, không phải giải pháp tốt. Sự đào tẩu chỉ có giá trị tạm thời. Muốn tháo gỡ lòng sân lâu dài và dứt điểm thì gút mắc xuất hiện lòng sân với ai, phải tháo gỡ với người đó
]]>
10/13/2014 7:51:47 PM
Hoàn thiện cuộc sống nhờ Phật pháp http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=356 Tác giả: Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 127
Ngày đăng: 11-08-2014

Phật giáo không hoàn toàn là một tôn giáo theo cái nghĩa mà từ này vẫn được hiểu, vì Phật giáo không phải là "một hệ thống tín điều và nghi lễ thờ cúng liên kết bất kể tín đồ nào đó với một chủ tể siêu nhiên".

Phật giáo không kêu gọi sự tin tưởng mù quáng nơi những ngưới tin theo. Ở đây, sự tin tướng thuần túy bị hạ bệ và được thay thế bởi sự tự tin dựa trên hiểu biết gọi là tín tâm ( hay Saddha trong ngôn ngữ Pali ), Niềm tin mà người Phật tử đặt vào Đức phật cũng giống như niềm tin của người bệnh đặt vào một thầy thuốc giỏi, hay niềm tin của người học trò đặt vào người thầy của mình.
]]>
8/11/2014 6:26:51 PM
Lợi ích của người biết ăn năn sám hối http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=347 Tác giả: Hạnh Bình - Vườn hoa Phật giáo
Ngày đăng: 21-07-2014

Qua sự trình bày về pháp sám hối giữa hai hệ thống kinh điển của Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa hay nói đúng hơn giữa Phật giáo Thượng Tọa bộ và Đại Chúng Bộ, chúng ta nhận thức rõ rằng, cho dù chúng ta tu tập pháp sám hối theo truyền thống Phật giáo Đại thừa hay Tiểu thừa đều có ý nghĩa, giúp cho cuộc sống càng ngày càng thăng hoa tiến bộ hơn, nó là yếu tố cơ bản xây dựng đời sống an lạc và hạnh phúc, miễn là chúng ta thực hành đúng theo phương pháp sám hối đã được đức Phật chỉ dạy.
]]>
7/21/2014 2:30:15 PM
Con không trốn chạy khổ đau http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=346 Tác giả: An Long Minh
Ngày đăng: 21-07-2014

Đã hằng hà sa số kiếp rồi ta vẫn mãi trôi lăn trong vòng luẩn quẩn của luân hồi sinh tử khổ đau. Bị vô minh che lấp nên ta không thấy được đâu là sự thật về khổ, đâu là nguyên nhân dẫn đến khổ, khổ đau có thể chấm dứt hoàn toàn không dư sót và con đường dẫn ta đi đến bến bờ của giải thoát.

Con đường của giác ngộ là con đường tầm cầu và hành trì Tứ Diệu Đế. Đây là bốn chân lý vi diệu được Phật Thích Ca ,bậc thầy của loài trời và loài người, đã thấu hiểu sâu sắc và dạy cho chúng sanh hiểu về tứ thánh đế.
]]>
7/21/2014 2:08:13 AM
Trói buộc và giải thoát http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=335 Tác giả: Thích Tâm Hạnh
Ngày đăng: 03-07-2014

Người nào đã dám gan trời leo lên cổ con cọp để cột cái lục lạc kia thì chính người đó mới đủ can đảm mở nó ra được. Và hiện nay ai trói buộc mình? – Tự mình trói buộc mình. Ai mở ra được? – Cũng là tự mình thôi. Vậy là quá dễ. Tự mình trói và cũng chính mình tự mở. Rõ ràng mình là người trọn quyền tự giải quyết cho mình, khỏi phải ký kết hợp đồng nhờ ai cả. Quý thầy chỉ có thể nói cho quý vị nhận biết, còn phần mở ra, phần giải thoát là của mỗi người tự thực hành, quý thầy không thể làm thay được cho nên phần của quý thầy đến đây cũng hết.
]]>
7/3/2014 3:01:46 AM
Những cái vui trong đạo Phật http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=323 Tác giả: HT. Thích Thanh Từ - Vườn hoa Phật giáo
Ngày đăng: 17-06-2014

Chúng ta học và tu theo Phật có cái vui cạn và cái vui sâu. Thứ nhất là cái vui do tùy hỷ thật dễ làm, không tốn công, chỉ xả tâm tật đố của mình là được. Thứ hai là cái vui tốn công tốn của, xả bỏ tài vật của mình và xả bỏ những cái chứa chấp trong tâm niệm mình. Thứ ba là cái vui pháp hỷ hay pháp lạc.

Cái vui này phải có công phu nghiền ngẫm, nghiên cứu Phật pháp chúng ta mới được niềm an vui trong đạo lý. Thứ tư là thiền duyệt, thiền duyệt thì phải có công phu nhiều tháng, nhiều năm tu hành mới được cái vui thiền duyệt. Được cái vui thiền duyệt rồi cuối cùng mới được cái vui tịch lạc; tức là tâm lặng lẽ, rỗng rang không còn một niệm dấy động, thấy tất cả sự vật cái gì cũng nên thơ, đẹp đẽ.
]]>
6/17/2014 4:42:51 PM
Trí tuệ trong Đạo Phật http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=317 Tác giả: Thích Minh Châu
Ngày đăng: 10-06-2014

Mục đích của Đạo Phật là diệt khổ và đem vui cho mọi loài, nhưng phải là người có trí mới biết được con đường đưa đến an lạc và hạnh phúc. Mục đích của Đạo Phật là giải thoát và giác ngộ, và chỉ có trí tuệ (Pannà) mới là phương tiện duy nhất đưa loài người đến bờ giải thoát và giác ngộ.

Do vậy giai trò của người có trí và vai trò của trí tuệ chiếm cứ vị trí then chốt trong mọi lời dạy của Đức Bổn Sư chúng ta. Và chúng ta có thể nói Đạo Phật là đạo của người trí, là đạo của tuệ giác để tìm cho được một định nghĩa thỏa đáng cho Đạo Phật.
]]>
6/10/2014 6:44:08 PM
Câu chuyện "Nhân quả" giữa đời thường http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=316 Tác giả: Haley - Dịch từ Indianchild
Ngày đăng: 10-06-2014

Bác Fleming là một nông dân nghèo ở vùng Ayrshire, Scotland. Một hôm, trong lúc đi làm thuê trên đồng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, bác chợt nghe có tiếng trẻ con khóc từ một bãi lầy gần đó. Bác buông vội lưỡi cày và chạy nhanh đến nơi.

Và ngay trước mắt mình, bác nhìn thấy một cậu bé đang hoảng sợ vì bị mắc kẹt trong bãi sình lầy. Cậu bé khóc lóc kêu la và cố sức vùng vẫy để thoát ra nhưng càng chìm sâu xuống. Thật may là bác Fleming ở gần đó chứ nếu không cậu bé chẳng có cơ may sống sót.
]]>
6/10/2014 1:18:52 AM
Phục vụ vô ngã, công hạnh tu tập giải thoát http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=291 Tác giả: Diệu Ngọc sưu tầm
Ngày đăng: 23-05-2014

Người thu hẹp bản ngã thì luôn phục vụ mọi người với khả năng và điều kiện sẵn có mà không có điều kiện khi phục vụ và không phân biệt đối tượng để phục vụ. Người tự xem mình là mọi người và mọi người là mình, có nghĩa vạn vật đồng nhất thể thì phục vụ mọi người chính là phục vụ mình, phục vụ chúng sanh tức cúng dường chư Phật là vậy.
]]>
5/23/2014 2:46:15 PM
Cuộc đời tương đối mà http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=283 Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Ngày đăng: 19-05-2014

Hầu hết chúng ta đều mắc phải cái bệnh "đòi hỏi tuyệt đối". Giàu thì mình muốn giàu hơn tất cả, sang cũng muốn mình sang hơn tất cả, cho đến đẹp, giỏi, khen, đều là hơn tất cả. Có cái gì thua kém hơn người là buồn, tủi, bực dọc không hài lòng. Do đó cộc sống không thấy có hạnh phúc, vì thấy mình còn thua người này kẻ nọ. Hoặc than trách người thân của mình sao không được như ý mình muốn. Những nỗi khổ đau buồn bực ấy đều do không hiểu "cuộc đời tương đối mà!"
]]>
5/19/2014 7:22:02 PM