Chùa Viên Quang - RSS: Phân ưu http://chuavienquang.net Chùa Viên Quang - Cleveland, Ohio, USA - 4724 West 130th Street, Cleveland, OH 44135 - Tel: (216) 476-0386 - Trụ trì: Đại Đức Thích Đồng Thông. Website: http://chuavienquang.net - Facebook: https://www.facebook.com/chuavienquang.net - Email: info@chuavienquang.net Chua Vien Quang - Version 4.0 http://chuavienquang.net/home/image/chuavienquang_facebook.png http://chuavienquang.net Thành Kính Phân Ưu http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=440 Tác giả: Huỳnh Thiện Toàn
Ngày đăng: 02-05-2016


Thành Kính Phân Ưu

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Vừa nhận được tin buồn Hoà Thượng Thượng Quảng Hạ Bửu
tự Trí-Biện, hiệu Minh-Trí
Đệ Nhị Trú Trì Tu Viện Nguyên-Thiều
tỉnh Bình-Định, Việt-Nam
Viên tịch lúc 00 giờ 55 phút ngày 1 tháng 5, năm 2016 nhằm ngày 25 tháng 3 năm Bính-Thân, hưỡng thọ 73 tuổi.
]]>
5/2/2016 1:48:19 AM
CÁO PHÓ http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=439 Tác giả: Gởi từ Việt Nam
Ngày đăng: 02-05-2016

Môn đồ Pháp quyến và Tăng chúng Tu viện Nguyên Thiều, vô cùng kính tiếc báo tin: HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG BỬU - Tự TRÍ BIỆN Hiệu MINH TRÍ, Qua thời gian lâm bệnh, Hòa thượng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc: 00 giờ 55 phút, ngày 01 tháng 05 năm 2016 (Nhằm ngày 25 tháng 03 năm Bính Thân), tại Tu viện Nguyên Thiều.
]]>
5/2/2016 1:21:06 AM
Thành Kính Phân Ưu http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=414 Tác giả: Huỳnh Thiện Toàn
Ngày đăng: 07-09-2015

Nhận được tin buồn Phật tử MẠCH KIM ANH từ trần ngày 1 tháng 9 năm 2015, tại TP Cleveland, bang Ohio. Hưởng thọ 64 tuổi.
]]>
9/7/2015 4:00:53 AM
Thành Kính Phân Ưu http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=397 Tác giả: Huỳnh Thiện Toàn
Ngày đăng: 22-06-2015

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Vừa nhận được tin buồn Hoà Thượng Thượng Đồng Hạ Luận
tự Minh- Hạnh, Viện Chủ Chùa Phước- Điền ở Thôn Mỹ-Điền, Thị Trấn Tuy Phước,
tỉnh Bình-Định, đã viên tịch lúc 12 giờ 30 ngày 20 tháng 6 năm 2015 ( nhằm ngày mồng 5 tháng 5 năm Ất-Mùi)
]]>
6/22/2015 3:40:15 PM
Dâng Thầy http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=122 Tác giả: Diệu Châu sưu tầm
Ngày đăng: 01-04-2014

Bao năm lặn hụp sông mê,
Nhờ Thầy dẫn dắt đưa về cõi êm.
Bao năm chìm đắm trong đêm,
Hết lòng Thầy độ con tìm nẻo ra.
]]>
4/1/2014 7:04:17 PM