Chùa Viên Quang - RSS: Căn Bản Phật Pháp http://chuavienquang.net Chùa Viên Quang - Cleveland, Ohio, USA - 4724 West 130th Street, Cleveland, OH 44135 - Tel: (216) 476-0386 - Trụ trì: Đại Đức Thích Đồng Thông. Website: http://chuavienquang.net - Facebook: https://www.facebook.com/chuavienquang.net - Email: info@chuavienquang.net Chua Vien Quang - Version 4.0 http://chuavienquang.net/home/image/chuavienquang_facebook.png http://chuavienquang.net Mẫu sớ cầu an, cầu siêu http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=370 Tác giả: Huỳnh Thiện Toàn
Ngày đăng: 03-01-2015

Để tạo điều kiện cho quý Phật tử tại gia biết cách dâng hương bạch Phật cầu an, cầu siêu đầu năm, hoặc quý chùa có thể sử dụng mẫu sớ này để dâng sớ cầu an, cầu siêu, ĐH Hội Trưởng Huỳnh Thiện Toàn soạn và gởi hai mẫu sớ này đến BBT Website. Xin mời quý vị tải về để tham khảo và sử dụng!
]]>
1/3/2015 9:12:52 PM
Kinh Pháp Cú - Có hình minh họa http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=343 Tác giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao (Chuyển dịch thơ)
Ngày đăng: 08-07-2014

BBT Website trân trọng gởi đến quý vị độc giả bản Kinh Pháp Cú có hình minh họa rất sinh động của tác giả Tâm Minh Ngô Tằng Giao.

Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt gần nửa thế kỷ thuyết pháp của Ngài. Các câu này về sau được các vị đại đệ tử của đức Phật sắp xếp thành 423 bài "kệ", chia ra làm 26 "phẩm" và tụng đọc trong Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần đầu tiên sau khi đức Phật nhập diệt.
]]>
7/8/2014 3:23:25 PM
Giá trị của An cư kiết hạ trong đời sống hiện đại http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=315 Tác giả: Thích Phước Đạt
Ngày đăng: 09-06-2014

Ngày nay, khái niệm An cư kiết hạ không còn xa lạ với những người đệ tử Phật. Theo Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma(q.4) giải thích nghĩa lý an cư như sau: "Thân và tâm tĩnh lặng gọi là an. Quy định thời gian ở một chỗ gọi là cư". Hay nói cách khác, khái niệm an cư cần được hiểu "An" là an tịnh nội tâm, "Cư" là kỳ hạnancu-xuhuecư trú tu tập, chuyển hóa tâm thức trong suốt thời gian nhất định nào đó.
]]>
6/9/2014 8:39:49 PM
Vô ngã chưa phải là điểm dừng http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=301 Tác giả: Thích Phước Tiến
Ngày đăng: 29-05-2014

Vô Ngã có phải là một vấn đề bế tắc của nhân sinh? Cái mà trước đây các bậc hiền triết, các nhà sáng lập tôn giáo, kể cả đức Phật muốn tìm. Đó là một cái chân ngã, cái ngã thật, tức là cái Tôi cái Ta không bị chi phối, không bị thay đổi theo không gian và thời gian. Nhắc đến Phật giáo, chúng ta thấy đạo Phật chủ trương Vô Ngã, thuyết minh về Vô Ngã, và Vô Ngã xem như là học thuyết nòng cốt của đạo Phật. Trong Tam Pháp Ấn, Vô Ngã là một trong ba ấn định đặc thù về chân lý Phật giáo: vô thường, khổ, vô ngã. Vì vậy, mọi hành động dính mắc ta đều có cảm giác rằng hành động đó còn ngã thì làm sao gọi là tu, làm sao giải thoát được?
]]>
5/29/2014 2:39:46 PM
Quan điểm của Phật giáo đối với địa vị nữ giới như thế nào? http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=269 Tác giả: Tạng Thư Phật Học
Ngày đăng: 06-05-2014

Phật giáo gọi nữ giới là ni chúng. Tỉ dụ về địa vị có liên quan đến ni chúng thường được đem ra thảo luận là "phép tám kính" (bát kính pháp). Theo phép tám kính thì ni chúng không thể ở độc lập mà phải nương dựa vào nam chúng, không thể cùng ở với nam; cũng không thể tách rời nam giới quá xa. Phải mời các trưởng lão thượng tọa nam đến thuyết pháp dạy về giới ni chúng nửa tháng một lần, ni chúng không thể trực tiếp đến thọ giới trong ni tăng mà phải nam giới chứng minh. Tỳ kheo ni tuy thọ giới 100 năm còn phải lễ bái nam chúng mới thọ giới Tỳ kheo.
]]>
5/6/2014 12:16:08 AM
Cội gốc sanh tử và niết bàn http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=260 Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Ngày đăng: 01-05-2014

Hôm nay thể theo lời yêu cầu của chư Tăng Ni tại đây, chúng tôi sẽ thuyết một thời pháp cho tất cả Tăng Ni Phật tử nghe, với đề tài Cội gốc sanh tử và cội gốc Niết-bàn.

Thật ra người tu không phải ham tu là tu được, mà đòi hỏi phải thâm nhập Phật pháp cho sâu, sau đó ứng dụng tu mới đạt kết quả tốt. Nếu chỉ biết tu mà không hiểu Phật pháp, đó là một thiếu sót lớn, có thể dẫn đến nguy hại. Bởi người không hiểu Phật pháp dễ đi lệch lạc, rơi vào tà đạo lúc nào không hay. Vì vậy đối với Tăng Ni cũng như Phật tử, hiểu Phật pháp là mấu chốt trọng yếu trên đường tu.
]]>
5/1/2014 3:39:53 AM
Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=257 Tác giả: Diệu Châu sưu tầm
Ngày đăng: 30-04-2014

Hành giả nên có một phòng riêng yên tỉnh để lập bàn thờ Bồ tát. Bàn thờ nên có hình tượng Bồ Tát ngàn tay, ngàn mắt. Nếu không có thì có thể sử dụng bất cứ hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nào mà mình hiện có. Hình tượng Bồ Tát nên để day mặt về hướng Tây. Trên bàn thờ tuy không bắt buộc nhưng nên có hoa tươi, trái cây, lư hương để cắm nhang, nước cúng. Nên để đèn sáng mỗi khi hành lễ.
]]>
4/30/2014 3:24:14 PM
Chú giải thần chú đại bi - Phần 5 - Cuối (41-84) http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=255 Tác giả: Diệu Châu sưu tầm
Ngày đăng: 30-04-2014

Đến đây thì Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni và chú Đại Bi đã được giảng giải xong. Nay tôi cũng đã giảng hết bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp, đó là phần sau của Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Còn phần sau nữa là khoa nghi hành trì, là phương pháp tu hành, nay tôi không nhắc lại nữa.
]]>
4/30/2014 3:40:04 AM
Chú giải thần chú đại bi - Phần 4 (31-40) http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=254 Tác giả: Diệu Châu sưu tầm
Ngày đăng: 30-04-2014

Mỗi khi quí vị niệm Thất Phật ra da thì toàn pháp giới này có một luồng chớp sáng phát ta. Cứ mỗi niệm Thất Phật ra da là có một luồng quang minh phóng ra bao trùm cả vũ trụ.

Thất Phật ra da được dịch là "phóng quang". Còn dịch là "tự tại". Phiên âm từ tiếng Phạn "Isara" như trong chữ "Avalokihesvara". ở đây có nghĩa là "Quán", vì có quán chiếu thâm sâu rồi mới được "tự tại". Nếu quí vị không có sức quán chiếu thâm sâu, thì quí vị sẽ không đạt được năng lực tự tại.
]]>
4/30/2014 3:32:34 AM
Chú giải thần chú đại bi - Phần 3 (21-30) http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=253 Tác giả: Diệu Châu sưu tầm
Ngày đăng: 30-04-2014

Quí vị có thấy lợi ích vô biên của ấn pháp này không? Vì vậy nên công năng ấn pháp này là thứ nhất trong bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp. Diệu dụng của Như ý Châu thủ nhãn vượt ngoài sự diễn tả bằng ngôn ngữ.

Nếu quí vị muốn giàu có, hãy hành trì theo thủ nhãn ấn pháp này. Một khi đã thành tựu rồi, thì quí vị sẽ có được mọi thứ và không còn bận tâm vì nghèo khổ nữa. Quí vị luôn luôn giàu có và được vô lượng phước lạc.
]]>
4/30/2014 3:29:04 AM